Χρήσιμα της περιοχής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα σύνορα Ελλάδας - Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Πεδινό στο μεγαλύτερο μέρος του το Κιλκίς στηρίζει την οικονομ... περισσότερα